Kære samarbejdspartnere, kunder, venner og kollegaer.

Efter 31 spændende, lærerige, udfordrende og gode år som partnere i Halskov & Dalsgaard Design, har vi besluttet at gå hver til sit i god overensstemmelse, da vi begge har lyst til at sætte nye rammer for hvert vores designvirke fremadrettet.

Alle kontraktlige / kontraktbundne og aktive samarbejder fortsætter i Halskov & Dalsgaard Design.

Hvis du vil i kontakt med os:

Vi ses derude!

Hanne Dalsgaard og Christina Halskov

Product Designers and Architects

sensationalone_thumb
Stelton embrace vaser
kina_messestand
Bolia carry-on_thumb
qvortrup sutteflaskeholder
ferrosan travel container
ikea ledet_h
Stelton reflec.kob mes.stå_thumb
louis poulsen