matadero

Jury medlem, Teknisk Landsforbund, 2008.

Medlem af Dansk Designråd siden 2006.

Syns- og skønsmand, 2008.

Medlemmer af juryen, Bolia Award 2008.

Medlem af juryen ved "Danish Dyson Design Award", 2004.

Medlem af juryen til ID prisen / Den Danske Designpris 1998, 1999, 2000, 2003 og 2004.

Medlem af juryen ved Aluplus konkurrence 2000.

Censor ved afgange på Danmarks Designskole 2000 og 2001.

Censor ved afgange på Aarhus Arkitektskole, Institut for Design 1998, 2000 og 2001.

Censor ved afgange på Kunstakademiets Arkitektskole siden 2001.

Medlem af fagkyndigt udvalg til besættelse af lektorat på Kunstakademiets Arkitektskole 2001.

Konsulent ved udformning af ny studiestruktur for Professor Bo Linnemann, Kunstakademiets Arkitektskole, Institut for design.

Designkonsulent og lærer på Danmarks Designskole, Institut for Industriel design.

Lærere på Kunstakademiets Arkitektskole, Institut for Design periodevis i årene 1988-1998.