Arbejdsmetode

Enhver opgave beskrives og defineres i dialog med brugeren, hvorefter vi kommer med forslag til, og beskrivelse af, hvilke faser i designprocessen, der er behov for at gennemgå. Ved hver fase afslutning, holdes afleverings møde med kunden, så vi sammen kan afstemme hvilken retning projektet tager. Vores erfaring viser at et tæt samarbejde med kunder ofte giver det bedste resultat.