udsigt

Halskov & Dalsgaard Design er en lille, men dynamisk designvirksomhed, der gennem årene har fået etableret et godt netværk af dygtige samarbejdspartnere, som kan inddrages i et givent projekt. Eksempelvis grafiske designere, plastingeniører, modelfolk, freelance designere foruden en lang række af forskellige underleverandører.

Vi inddeler som oftest et udviklingsforløb i faser. Det medfører en naturlig og fornuftig styring af tid og økonomi. I hovedtræk dækker faserne over introduktion til opgaven, research, brainstorm, skitseringsfaser, modelfremstilling samt færdiggørelse til produktion og efterfølgende tilsyn. I forbindelse med hvert faseskift gør vi status med kunden, og der træffes valg vedrørende den videre bearbejdning. Vi indgår derfor i tæt dialog med kunden for herved at optimere produktudviklingen.

Produktdesign er vores hovedområde. Alligevel har vi i de seneste år løst et stigende antal opgaver inden for designmæssig konceptudvikling. Netop fordi at dét - sammen en med kreativ idégenerering - er en af vores største styrker. Det skyldes, at vi tænker innovativt og aktivt medvirker til skabelsen af fremtidige designvisioner for vores kunder. For uden visioner, ingen fremskridt.